Меню KDT
logo1.jpg?_=1709196171

Приемное отделение:
+7 (7232) 25-45-76
Бухгалтер:
+7 (7232) 28-04-59

Қожа Ахмет Ясауидің туғанына 930 жыл \ 930 лет со дня рождения Ходжи Ахмеда Ясауи

6-сынып оқушылары Ұлы ойшыл, түркі ақыны, уағызшы Қожа Ахмет Ясауидің (1093-1166) өмірі мен қызметіне арналған хабарламалар дайындады.


6-сынып оқушылары Ұлы ойшыл, түркі ақыны, уағызшы Қожа Ахмет Ясауидің (1093-1166) өмірі мен қызметіне арналған хабарламалар дайындады.
Қожа Ахмет Ясауи Отырарда, Бұхарада ең үздік тәлімгерлерден тамаша рухани білім алды. Теологтың еңбектері барлық түркі халықтарының ортақ мәдени байлығы болып табылады. Ясауидің дін танымының маңыздылығы - ол исламды түріктердің тәңірлік дүниетанымымен байланыстырды. Қожа Ахмет Ясауи халықты басқа сенімдегі адамдарға төзімді болуға шақырды. Жақсылық пен мейірімділікке шақыру, азға қанағаттану, өтірік пен пайдакүнемдікті әшкерелеу, аскетизм мен рухани-адамгершілік тазартылуды уағыздау Ясауи ілімінің негізгі постулаттары болды. 
Бұл іс-шаралар Қазақстандағы Рухани келісім күніне арналған апта аясында өтті.

       
                                                                                                                                                                                                                          Г.А.Дурдыева, тарих мұғалімі

Учащиеся 6-ых классов подготовили сообщения, посвященные жизни и деятельности великого мыслителя, тюркского поэта, проповедника Ходжи Ахмеда Ясауи (1093-1166).
Ходжа Ахмед Ясауи получил прекрасное духовное образование в Отраре, Бухаре у самых лучших наставников.  Труды богослова являются  общим культурным достоянием всех тюркских народов. Большое значение вероучения Ясауи состоит в том, что он соединил ислам с тенгрианским мировоззрением тюрков. Ходжа Ахмед Ясауи призывал народ быть терпимым к людям иной веры. Призывы к добру и милосердию, удовлетворение малым, обличение лжи и корысти, проповедование аскетизма и духовно-нравственного очищения являлись главными из постулатов учения Ясауи.  Это мероприятия проходили в рамках недели, посвященные Дню духовного согласия в Казахстане.

                                                                                                                                                                                                                         Дурдыева Г.А., учитель истории

Комментариев нет
36 просмотров
Категория: Духовно-нравственное воспитание
Автор: danial.tyulendin
Добавлено: 07.03.2024 в 13:45

Блог директора

Мероприятия

ТВ-видео